باربری درون شهری اصفهان و باربری برون شهری اصفهان

 برون شهری اصفهان | راه آهن و واگن های باربری

باربری برون اصفهان | دستگاه های چهار محوره

باربری برون شهری | تقویت مسیر ریلی

باربری شهری اصفهان | اولین اتومبیل های باری

باربری درون اصفهان | واگن های تخصصی

باربری درون شهری

شکل 1 باربری درون

شکل 2 باربری

 

بیش از 5 میلیون دستگاهی باری در راه آهن جهان در حالی گردشن. طراحی خودروی باری (باربری درون شهری اصفهان) مدرن

طی یه دوره طولانی ایجاد شده.

بهسازی خودروهای باری از چند جهت اجرایی شد. از جمله اونا میشه به افزایش ظرفیت حمل، سازگاری سازه های اتومبیل

با حمل انواع محموله از جمله ایجاد شرایطی خوبتری واسه بارگیری و تخلیه

، مجهز کردن (باربری برون شهری اصفهان) خودروها به مکانیزه و اتوماسیون اشاره کرد.

سازمان دهندگان حمل و نقل ریلی تدقیق خویش رو به ای الگو جلب کردن؛

هرچه محموله ها اکثرا تو یه اتومبیل حمل شه، حمل و نقل اقتصادی تر خواهد بود. از اونجا

کو جرم حمل بار تو یه واگن بستگی به بار مجاز یه محور بر روی ریل، تعداد محور واگن و جرم ظرف

داره، تلاش سازندگان خودروهای باری تو جهت رفع ایرادات مرتبط با ای عوامل بوده.

باربری درون شهری اصفهان

شکل 1 باربری درون شهری اصفهان

باربری برون شهری اصفهان | راه آهن و واگن های باربری

در دوره اولیه وجود راه ‌آهن، بار مجاز بر روی ریل از محور خودرو 70-80 کیلو نیوتن بوده. اولین واگن های

حمل بار، مانند چرخ دستی های

اسب کشیده، دارای دو محوره بوده و ظرفیتی حملی اونا بین 8-10 تن و وزن اون از 6-7 تن بوده.

از قبل در دهه 40 قرن گذشته، خودروهای چهار محور شروع به تولید کردن. اونا

بیشترین (باربری درون شهری اصفهان) توزیع رو در ایالات متحده دریافت کردن. در کشورای

دیگه، اجرای اونا کندتر بوده.

تو روسیه نخستین اتومبیل های باری با تولیدی انبوه در سال 1846 استارت به تولید کردن.

اونا روی دو باگ

دو محور چهار محور بودند؛ اما بخاطری اینکه قاب و بدنه واگن ها چوبی بوده و ای باعث

کاهش ظرفیت حملی

اونا میشه، تصمیم بر ای شد کو به واگن های دو محوره بدون حاشیه، شبیه به مدل های

اروپای غربی تبدیل شه؛

و تنها (حمل بار درون شهری اصفهان) در سال 1965، اتومبیل های دو محوره از راه آهن

در راه آهن اتحاد جماهیر شوروی خارج شدن.

خودروهای چهار محوره در مقایسه با خودروهای دو محوره از مزیت قابل تدقیقی برخوردارن. اونا ضریب تعادل

کمتر (نسبت تعادل به ظرفیت بار) دارن چونکه عناصر کالسکه مثل جفت و ترمز بدون تدقیق به تعدادی محورا

و یکسان بودنی وزنی اونا بستگی داره.

با همون حجم حمل بار حمل شده، طول قطار از واگن های چهار محوره 1.6-1.7 برابر کمتر از واگن های

دو محوره هست. ای باعث میشه تا طول مسیرهای ایستگاه کاسته شه.

باربری برون شهری اصفهان | دستگاه های چهار محوره

دستگاه های چهار محوره با استحکامات کاسته تری در قسمتای منحنی مسیر حرکت میکنن. استحکام در برابری

حرکتی قطارها از این قبیل خودروها نیز بخاطری کمتر بودنی تعداد شکافای بین اتومبیل نیز کاسته میشه.

همه اینا منجر به کاسته شدنی مصرفی سوخت میشه. از خیلیای دیگه از مزایای واگنهای (باربری درون شهری اصفهان)

چهار محور میشه بعنوانی مثال، کاهش تایمی تخلیه و تشکیل قطارا، وزن واگنا، کاغذبازی ها و … اشاره کرد.

تلاشهایی واسه ایجاد اتومبیل های سه محوره اجرایی شد، اما این اتومبیل ها گسترده نبودن.

باربری برون شهری اصفهان | تقویت مسیر ریلی

کار مداوم واسه تقویت مسیر ریلی مجاز تا ابتدای قرن 20 واسه افزایش بار اضافی محور به 17 و به 40 تا 20 تن میرسه

ظرفیت یه واگن چهار محوره با وزن کرایه 20-22 تن به 60 تن افزایش یافته.

پس از جنگ جهانی دوم، کار واسه افزایش بار اضافی محور ادامه یافته. در اتحاد جماهیر شوروی، در

اواخر دهه 80 به 25 تن، در آمریكا – به 30-40 تن در هر محور آورده شده.

بطور مداوم کار واسه افزایش تعداد محورهای ماشین انجام میشد. در آلمان، قبل از جنگ جهانی اول،

واگن هایی در دو باتلاق سه محوره با ظرفیت حمل تا 63 تن وجود داشت.

در اتحاد جماهیر شوروی، واگنهای شش محوره در سال 1955 اجرایی شد. با این حال، آنها عمدتاً

به دلیل پیچیدگی در طراحی کالسکه سه محور مورد استفاده قرار نمیگرفتن. در سال 1969 مخازن هشت

محوره و اتومبیل های گوندولا با ظرفیت حمل 120-130 تن ایجاد شده است. جمع کل چنین خودرویی در حدود

180 تن است (باربری برون شهری اصفهان) یک مخزن با چنین ظرفیت حمل بنزین آنقدر نگه می دارد که

واسه سوخت گیری 4000 اتومبیل کافیه. بالاترین ظرفیت حمل واگن در ایالات متحده آمریکا بدست آمد:

میانگین ظرفیت حمل یک واگن نزدیک به 80 تن، در اتحاد جماهیر شوروی سابق – حدود 65 تن است.

باربری برون شهری اصفهان | اولین اتومبیل های باری

نخستین اتومبیل های باری جهانی بودن. واگنای پوشیده شده واسه محموله هایی که از بارش میترسن و سکوی سایر

محموله ها در نظر گرفته شده بودن. با ای حال، مزایای واگنهای ویژه واسه حمل و نقل کالاهای منفرد بسرعت پدیدار شد.

روند اشباع سهام نورد با سهام ویژه نورد در کل دوره راه‌آهن ادامه داره. (باربری های درون شهری در اصفهان) این روند در آینده

نیز ادامه خواهد یافت. واگن تخصصی به شما امکان میده محموله های بیشتری رو تحمل کنین.

بعنوانی مثال، واسه حمل و نقل اتومبیل، سکوهای دو لایه ایجاد شده ان کو قادرن ماشین های کثیری رو نسبت به یه دستگاه

معمولی نگه دارن.

واسه کالاهای سبک اما فله، واگن هایی با حجم کثیر بدن تشکیل شدن. بعنوانی مثال، حجم دیگ بخار یه مخزن واسه انتقال

بنزین واسه حمل و نقل نفت خام خیلی بیشتر از مخزنه.

یکی دیگه از مزیت های مهم واگن های تخصصی، امکانات اضافی رو واسه (باربری برون شهری اصفهان) بارگیری و تخلیه کارآمد واگنا هست.

بعنوان مثال، اتومبیل های خود بارگیری واسه حمل زغال سنگ با باز کردن (باربری برون شهری اصفهان) دیواره های جانبی بدنه،

امکان تخلیه 60-70 تن زغال سنگو در حدود 1 دقیقه میدن.

واگنای تخصصی ایمنی بیشتر بار رو تضمین میکنن. واسه بساط شکننده ارزشمندی کو از تأثیرات شدید

میترسن، واگن هایی با بساط قدرت جذب شوک قدرتمند (به عنوان مثال، یک تیر ستون فقرات متحرک) ایجاد

شدن (باربری درون شهری اصفهان) که شوک رو جذب میکنه که به ناچار موقع حرکت قطار و ایستادن در ایستگاه ها، شوک ایجاد میکنن.

حمل بار

شکل 2 باربری برون شهری اصفهان

باربری درون شهری اصفهان | واگن های تخصصی

با وجود دور اضافی خالی واگن های تخصصی، این و تعدادی از مزایای دیگر عملکرد مؤثر آنها را تضمین می کند.

در دهه 50 قرن گذشته، ماشین های گندولا برای حمل زغال سنگ و سایر محموله های فله که سکوهایی

با ضلع های طولانی و دیواره های انتهایی هستند، ساخته شدند. بعداً، اتومبیل های قایق با بدنه های

اوج و همچنین اتومبیل های مخصوص گوندولا که برای بارگیری در وسایل برقی سازگار شده اند، شروع به استفاده برای محموله های فله نمودند.

تعداد زیادی واگن تخصصی برای بارهای فله ای مایع ایجاد شده است، زیرا تعداد انواع این نوع

محموله ها به طور مداوم در حال رشد بود. در ابتدا نفت خام بود، سپس به محصولات بیشمار فرآوری

آن، بارهای مختلف شیمیایی اضافه شد. مخازن مخصوص حمل محصولات غذایی زیادی دارند – شیر، ماهی زنده، روغن نباتی، الکل.

شما می توانید بیش از 100 نوع واگن تخصصی را نام ببرید. اینها شامل، واگنهای پوشیده شده برای

حمل دام، ماشینهای گوندولا برای گلوله های داغ، واگنهای حمل ظروف، یخچال (از جمله ماشینهای ترمز)، واگنهای

حمل و نقل دوده، ریلهای بلند و چوب، مخازن مایعات چسبناک با وسایل گرمایشی و و غیره

باربری درون شهری اصفهان

نوع خاصی از سهام نورد برای حمل بارهای مخصوصاً سنگین توسط نقاله ها نشان داده می شود. اینها

واگن های 8، 12 و 16 محوره هستند که امکان حمل کالاهای با وزن حداکثر 250 تن را نیز فراهم می کنند. همچنین

غول هایی مانند نقاله 32 محوره با ظرفیت حمل 500 تن وجود دارد. وزن آن 211 تن و حداکثر طول آن 64 متر است. دو بخش که هر

کدام به عنوان یک نقاله 16 محور قابل اجرا هستند.

سهم راه آهن های تخصصی در تعدادی از کشورها به 80-90٪ از سهام نورد می رسد.

یکی دیگر از زمینه های بهبود اتومبیل های باری، توسعه عناصر منحصر به فرد طراحی آن است که باعث تسهیل

در اجرای عملیات های مختلف در هنگام تعقیب اتومبیل در قطار و تعویض ایستگاه ها – (باربری برون شهری اصفهان) بهبود

دستگاه های اتصال، ترمز، دستگاه های بارگیری و تخلیه، شاسی و بدنه می شود. مهمترین مرحله انتقال به ترمزهای اتوماتیک، کوپل های

اتوماتیک (باربری درون شهری اصفهان) و یاتاقان های غلتکی بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Our Score
Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]