حمل اثاثیه منزل در اصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | اثاثیه منزل

بسته بندی دقیق و ایمن وسایل

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | بسته بندی وسایل و اثاثیه های شکستنی

نکاتی در مورد بسته بندی وسایل شکستنی

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | بررسی وسایل قبل و بعد از جابجایی به منزل جدید

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2بسته بندی وسایل شکستنی

تازگیا اسباب کشی در بین آدم های جامعه گسترش یافته است و دائم در موقع اثباب کشی به خونه نو ایراداتی را دارد.

مانند، نداشتن وسیله مناسب برای حمل و نقل و جابجایی وسایل منزل نداشتن ابزار خوب برای پکینگ بساط منزل

کافی نبودن افراد برای اسباب کشی، نبودن باکس ها ی خوب برای پکینگ و … . (حمل اثاثیه منزل در اصفهان)

برای رفع این ایرادات می توانید با پولی بصرفه، با مراجعه به کارتل های اسباب کشی در اصفهان، خیلی تند

و اسباب کشی خونه را بکنید و نگران نباشید.

حمل یخچال فریزر

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

 اثاثیه منزل

معمولا زیادتر اثاثیه منزل از جنس بساط نازک اند.

تردید خورد شدن در هنگام حمل نقل و جابجایی کثیر است.

و همچین هنگام قرار دادن  در دستگاه حمل بار، زیاد است. پس بهترین راهکار برای مانع از این واقعه استفاده از پکینگ مناسب

و ضخیم است که از شکستگی آنها جلوگیری شود.

و همچنین وسایل سنگین باید طوری جابجا شوند که کمترین آسیب را به انسان برساند و همچنین به خود وسیله هم آسیب وارد شود.

بسته بندی دقیق و ایمن وسایل

هنگام بپکینگ باید به چیزهایی تدقیق کرد، چیزهایی که ساده و راحت هستند

اما در حین کار ممکن است فراموش شوند.

به نکات زیر تدقیق کنید:

 • در استفاده از باکس های پکینگ دقت داشته باشید و سالم ترین باکس را بر دارید.
 • برای پکینگ بساط سعی کنید بسته های ضخیم تر را بردارید.
 • در پک کردن بساط، از بسته هایی استفاده کنید اصفهان بار
 • که خوب و به اندازه همان باشد، یعنی بساط کوچیک را در پک بزرگ و وسایل برزگ را در پک کوچیک نگذارید.
 • جوری Packing کنید که در موقع گذاشتن در دستگاه مخصوص حمل اثاثیه، دچار آسیب نشوند.
 • ملزم مهمتر را بهتر و کامل تر پکینگ کنید.
 • و تا جای ممکن امنیت آنها را در موقع حمل و نقل کثیر کنید.
 • در موقع پکینگ بهتر است روی پک ها نوشته مربوط
 • به بساط داخل آن ها را بنویسید یا یک برچسب مرتبط بچسبانید تا پک ها را گم و اشتباه حمل نکنید.
 • بساطی که خورد شدنی هسن حتما از بساط دیگر جدا کنید و جداگانه پکینگ کنید.
 • برای پکینگ بساط خورد شدنی حتما آن ها را در روزنامه بگذارید
 • و بعد در باکس پکینگ شه یا از نایلون های برخوردگیر بردارید. (حمل اثاثیه منزل در اصفهان)

 بسته بندی وسایل و اثاثیه های شکستنی

بساط و اسباب اثاثیه های خرد شدنی را باید حتما دقیق پکینگ کنیم به این دلیل که خسارت خوردن آن ها خیلی کثیر است.

و باید به بساط خورد شدنی توجه بیشتری کنید.

پکینگ بساط بخصوص بساط خورد شدنی نیاز به دقت و مهارت دارد.

اگر بساط شکستنی را درست و صحیح پکینگ نکنید،

حتی شاید در باکس پک شده، به موقع حمل و نقل بساط دچار خورد شدن و خسارت دیدن بساط بشه.

و هرگز برای شما قابل جبران نباشد. باربری

اگر که پکینگ بساط را نمی دانید به خوبی وسایل را پکینگ کنین

خوب است از کارتل های حمل بار یاری بگیرید.

و اگرهم خودتان بسته بندی وسایل را انجام می دهید

به نکاتی که گقته شد حتما دقت کنید و آن ها را رعایت کنید. تا جایجایی وسایلتان در امنیت و سلامت کامل انجام شود.

حمل وسایل شکستنی

شکل 2بسته بندی وسایل شکستنی

نکاتی در مورد بسته بندی وسایل شکستنی

پیش از پکینگ بساط خورد شدنی بد نیست نکات زیر را مطالعه کنید و کار کنید.

 • جایی مناسب برای بسته بنده بساط انتخاب کنید که رفت و آمد در آن مکان کمتر باشد یا اصلا نباشد که ممکن شسکتگی وسایل شود.
 • (مثل روی میز آشپزخانه یا کنار پذیرایی)
 • جایی را برای بسته بندی انتخاب کنید که وسایل و ظروف شکستنی گرد و خاک نگیرند
 • و کثیف نشوند.
 • برای پکینگ بساط و ظروف خردشدنی مانند ظروف آشپزخانه، از باکس های کوچیک و متوسط یوزد کنید.
 • در هر پکینگ بساط و ظروف کثیری نگذارید
 • که باعث سنگینی بیش از حد باکس شه و همچین بساط خرد شدنی روی هم قرار نمیگیرند؛
 • (روی هم قرار گرفتن بساط خردشدنی، در موقع تکان خوردن سبب خردشدن بساط پایین تر می شه.)
 • با یوزد کردن از چسب های کاغذی پهن و محکم، باکس ها وی پکینگ شده را نوار پیچی کنین.
 • (نواحی زیر و کناره های کارتون را بیشتر چسب بزید؛ به این دلیل که این نواحی در معرض باز شدن و پارگی بیشتر هستند.)
 • در موقع گذاشتن بساط در باکس ها، از نایلون ها و ضربه گیرها یوزد کنین.
 • که در موقع ضربه خوردن به باکس یا گذاشتن وسایل روی هم موجب خردشدگی می شه.
 • می توانید بجای استفاده از نایلون های ضربه گیر از پارچه و چیزهای ضربه گیر دیگر هم استفاده کنید.

بررسی وسایل قبل و بعد از جابجایی به منزل جدید

بساطی را که می خواید جابجا و به خونه نو انتقال دهید دسته بندی کنین.

که بعد از رفتن از خانه چیزی را جا نگذارید

ومواظب بساط و چیزهای کوچک که در شلوغی اسباب کشی منزل شاید است گم شه باشین.

بعد از انتقال بساط به خونه نو هم، بساط را بررسی کنین  (حمل اثاثیه منزل در اصفهان)

که چیزی جا نگذاشته باشید و همچین در دستگاه های حمل بار چیزی یا وسیله ای خردشده نباشه.

Our Score
Our Reader Score
[Total: 2 Average: 5]