وسایل خود را تفکیک کنید:

به این فکر کنید که وسایل شما به کجا می روند:

از یک شرکت باربری ارزان استفاده کنید:

ویژگی های متمایز کننده باربری ارزان فرهادبار:

شکل 1 باربری ارزان

شکل 2 اسباب کشی ارزان

عوض کردن خانه اغلب به عنوان یکی از استرس زا ترین وقایع زندگی توصیف می شود. با این حال، مراحلی وجود دارد که می توانید حرکت را آهسته تر و بی مشکل تر کنید. سعی کنید یک باربری ارزان اما باکیفیت پیدا کنید. در این متن راهنمای استپ بای استپ ما برای یافتن این باربری ارزان و بردن منزل به محله دیگر آورده شده است.

وسایل خود را تفکیک کنید:

هنگامی که شما در حال جمع کردن خانه ب هستید، آخرین کاری که می خواهید بکنید. این است که وسایلی را که جمع کرده اید سریع در مکان نو بچینید تا زیر دست و پا نباشند. سریع در مکان جدید به حالت قبل و روال عادی زندگی برگردید. حداقل دو هفته قبل از حرکت، مرتب سازی کامل داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که وسایل را از همه جا جمع می کنید. انبار، زیر پله ها، اتاق های یدکی، فضای باز و باغ. این کار و گشتن جاهای مخفی تر خانه می تواند به عنوان یک شوک بزرگ برای کشف چند. مورد پنهان و تعداد چیزهایی که در طول سال ها انباشته شده اند، باشد.

به شکل 1 توجه کنید:

باربری-ارزان

شکل 1 باربری ارزان

به این فکر کنید که وسایل شما به کجا می روند:

خانه جدید خود را به تصویر بکشید و به این فکر کنید که آیا از هر کدام از وسایل فعلی خود در آن استفاده خواهید کرد یا نه. یا اگر قطعا آن ها را لازم دارید چگونه و در کجا قرار است قرار بگیرند و از آن ها استفاده شود. مالک قبلی حتما سندی را در اختیار شما قرار می دهد. که در مورد ابعاد هر اتاق توضیح می داد، بنابراین می توانید بفهمید چه چیزی مناسب کجا است.  چه چیزهایی جایی برای آن وجود ندارد. اگر مناسب نیست، آن را بفروشید، آنرا ببخشید یا سریعاً آنرا به سطل زباله بیندازید.

بهترین کار این است که که قبل از نقل اثاثه از طریق  یک باربری ارزان، از خانه نو خود بازدید نمایید. اندازه گیری کنید تا بفهمید که طول پرده، مبل ها و بقیه لوازم کافی است و چه تفاوتی از لحاظ اندازه با خانه قبلی دارد. هرچه زودتر این کار را شروع کنید، دیگر باید سعی کنید. وسایل ناخواسته را با قیمت منصفانه بفروشید، نه اینکه مجبور شوید همه وسایل اضافه را چون نمی توانید از آن ها دل بکنید با خود ببرید.

از یک شرکت باربری ارزان استفاده کنید:

اگر در یک طبقه همکف، یک خوابه با آپارتمان کوچک و درهم و برهم با وسایل بسیار ناچیز می زیسته اید. به صرفه تراست یک نیسان بار را استخدام کنید، دلیلی ندارد برای وسیله های کم از خودروهای با ظرفیت بالا استفاده کنید و هزینه های بیشتر پرداخت کند. اگر اتاق های زیادی برای خالی کردن دارید، احتمالاً کارهای زیادی هم باید انجام دهید. درنظر بگیرید حال تصور کنید که باید هرکدام از آنها را بردارید، آن را در مسیرهای مانع از جمله پله ها طی کرده. بدون اذیت شدن کمر و دست و پای خود و بدون اینکه آن ها صدمه ببینند باید به ماشین برسند.

در نظر بگیرید که چقدر بودجه در اختیار دارید. با بودجه محدود باید اگر خود نمی توانید کسانی را برای پک بندی وسایل خبر کنید، به چند کارگر نیاز دارید. به ماشین نیاز دارد. همه این ها هزینه بردار است پس در فکر یک باربری ارزان باشید. یک شرکت باربری ارزان قادر است فشار روحی و جسمانی بار زدن و خالی کردن را تا حد زیادی کاهش دهد. فرهادبار همه این امور را با نظر به وجهی که در دست دارید برایتان با کیفیت زیاد انجام می دهد.

وقتی در پی یک موسسه باربری ارزان اید که بتوانید به آن اتکا کنید، بررسی کنید. کدام یک می توانند قبل از برگزیدنشان بهتان تضمین کارایی بدهند. خوب است این موسسه باربری ارزان دارای مهر رسمی تاییدیه باشد.

به شکل 2 توجه کنید.

پس از ارزیابی نهایی درمورد هزینه، خدمت ها و کیفیت کمپانی اسباب کشی خو را بدون دلواپسی برگزینید.

شکل 2 اسباب کشی ارزان

ویژگی های متمایز کننده باربری ارزان فرهادبار:

تمام خودروهای حمل اثاثیه خانه ما دارای چرخ دستی و پتو می باشد. که برای مصارفی من جمله امنیت مبلمان شما، بلند کردن چیزهای وزن بالا و پوشاندن کلیه چیزهای شکننده موجود در حرکت شما مورد استعمال قرار می گیرد. فرهادبار در تمام طول این فرایند از هنگامیکه عزم به اسباب کشی می کنید. تا زمانی که چیزها در منزل جدید چیده می شوند همراه شما واهد بود و پشتیبانی کامل خواهد داشت.

باربری ارزان به این معنا نیست که ما به شما خدمات کم و بی کیفیت ارائه می دهیم. بلکه کاملا برعکس آن اتفاق می افتد ما با کمترین هزینه بهترین خدمت رسانی را خواهیم داشت. تا مثل تمام تجربیات اسباب کشی ارزان قبلی مان مشتریان از همه مراحل از بسته بندی تا تخلیه و چیدن در جای جدید راضی باشند.

Our Score
Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]