شرکت اسباب کشی فرهادبار را از هرگونه دستور العمل ویژه آگاه سازید:

همه چیز را لیست کنید:

خانه قبلی را پاکیزه تحویل دهید و خانه جدید را قبل رفتن تمیز کنید:

مرحله به مرحله بچینید:

بچه ها و حیوانات خانگی را در اسباب کشی منزل از خود دور کنید:

حین کار استراحت کنید و غذا بخورید:

حواستان به وسایل ریز در اسباب کشی منزل باشد:

شکل 1 اسباب کشی منزل

شکل 2 حمل اثاثیه

شرکت اسباب کشی فرهادبار را از هرگونه دستور العمل ویژه آگاه سازید:

وقتی به منزل نو خود ورود می کنید این واجب است که موسسسه اسباب کشی منزل/فرهادبار خویش را از هرگونه دستورالعمل ویژه آگاه سازید و بدانند که پک ها به کدام اتاق یا هر مکان دیگری می رود. اطمینان حاصل کنید که یک نفر در ملک جدید آماده و در دسترس است تا آنها را در خانه راهنمایی کند. اگر مثلا برچسبی به در اتاق مطابق با نوشته روی جعبه ها بزنید این کار را برای آنها راحت تر می کند. شما همچنین می توانید یک تکه کاغذ رنگی را روی هر درب بچسبانید تا راحت تر شود و نخواهید مدام دنبال آن ها راه بیفتید که هر پک را در جابجایی منزل کجا بگذارند.

همه چیز را لیست کنید:

از قبل حرکت همه اموال و وسایل را لیست کنید و وقتی به جای جدید رفتید یکی یکی همه را تیک بزنید تا اگر چیزی مفقود شده به راحتی متوجه شوید و آن را با یاری کمپانی حمل اثاثیه منزل فرهادبار بجویید. به شکل 1 نگاه کنید.

مالکان قبلی چیزی را جا گذاشته اند آن ها را با توجه کامل جمع کنید تا در اولین فرصت تحویلشان دهید.

اسباب کشی منزل

شکل 1 اسباب کشی منزل

خانه قبلی را پاکیزه تحویل دهید و خانه جدید را قبل رفتن تمیز کنید:

یک روز قبل از اسباب کشی منزل یا چندی قبل از آن سوی منزل نو راه بیفتید. سطح مکان را تمیز کنید یا بشویید. گردگیری کنید و هرچیزی که نیاز به پاکیزگی دارد را لانجام دهید. تا وسایل در جای تمیز قرار بگیرند. این نکته بسیار مهم است که خانه قبلی خود را نیز بعد از تخلیه تمیز کنید. تا مالکان بعدی آن نخواهند زمان زیادی را صرف پاک کردن آن کنند.

مرحله به مرحله بچینید:

سعی نکنید همه چیز را به یکباره باز کنید و وسط اتاق بریزید. اگر این کار را بکنید چیدن هر کدام از وسیله سخت می شود و راه سختی برای پیدا کردن هر چیز و گذاشتن آن در جای مناسبش پیش رو دارید. پس جعبه ها را یکی یکی باز کنید. محتویات آن را در جای مناسبش بچینید و بعد جعبه بعد را باز کنید. برای این مورد از راه حل های فرهادبار در همین سایت استفاده کنید.

بچه ها و حیوانات خانگی را در اسباب کشی منزل از خود دور کنید:

اگر بچه کوچک دارید که ممکن است در این اسباب کشی منزل/فرهادبار دست و پا گیرتان شوند. آن ها را در اتاقی که جعبه های کمتری قرار دارد بگذارید و آن ها را به اسباب بازی یا خوراکی سرگرم کنید. تا کمتر دور شما باشند و اینطور مطمئن می شوید که خطری آن ها را تهدید نمی کند. زیرا از جای آن ها و کاری که می کنند خبر دارید. با خیالی آسوده و بدون نگرانی از اینکه بچه ها چه می کند، کجا هستند. یا به چه چیزی دست می زنند به کار خود ادامه می دهید. همینطور اگر حیوان خانگی دارید نیز آن ها را دور نگه دارید. حال یا در صورت  امکان آن ها را نیز نزد بچه ها نگه دارید یا تلاش کنید بیرون از منزل بمانند تا کار دکوراسیون اسباب کشی منزل تکمیل شود. به شکل 2 توجه کنید.

می شود حیوانات را به یک رفیق یا آشنا بسپارید تا بعد از اسباب کشی منزل آن را پس بگیرید.

حمل اثاثیه

شکل 2 حمل اثاثیه

حین کار استراحت کنید و غذا بخورید:

انتظار نداشته باشید همه چیز سریع چیده شود و کار شما در یکی دو ساعت تمام شود. همه چییزهایی که بسته بندی کرده بودید را حالا باید باز کنید و بچینید. این شاید پررنج ترین کار در اسباب کشی منزل/فرهادبار باشد زیرا ملالت دارید و تنها می خواهید هر چه فوری تر همه چیز از وسط جمع شود و یک خانه نو با تمام وسایل چیده شده در جای خود داشته باشید. با عصبانیت و خستگی کاری از پیش نمی رود. پس به اعصاب خود مسلط باشید کمی استراحت کنید و چیزی بخورید و بعد دوباره ادامه دهید. همکاران ما در اسباب کشی منزل در فرهادبار  در قرارگیری چیزهای بزرگ و برقی به شما یاری می رسانند پس لازم نیست نگران آن ها باشید.

حواستان به وسایل ریز در اسباب کشی منزل باشد:

وسایل خیلی ریز اما مهم را در کیسه هایی نزد خود بیندازید. که لوز نشوند زیرا بعد از اسباب کشی منزل و زمان واصل شدن به خانه نو به آن ها احتیاج دارید. پس چیزهایی مثل پیچ و مهره ها برای نصب وسایل، کابل تلوزیون و سیم های مربوط به وسایل برقی و… را حتما در جایی که فراموش نمی کنید نزد خود نگه دارید. فرهادبار در تمام طول مسیر یاری رسان شماست.

Our Score
Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]